Lärare

Marie du Rietz

Jag är legitimerad förskollärare och lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 i bild, biologi, engelska, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. Jag är också legitimerad i svenska som andraspråk för årskurs 1-3.

Under det här läsåret 2017/2018 är jag mentor för Skutan 2.

Min mailadress är: marie.du-rietz@varberg.se

Annonser