Höstlovsprogram

Klicka på länken nedanför för att se höstlovsprogrammet.

https://varberg.se/lov

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FN-konsert

Nästa torsdag, den 26/10 klockan 18:30 är det FN-konsert för föräldrar i övre hallen.  1-2-kören och år 3-kören ska vara med och sjunga. Johan vill samla körerna på ”Kanonen”, lokalen mitt emot Skutan klockan 18:00 för lite förberedelse.

Bildresultat för bilder FN

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Miniräknare eller huvudräkning.

I matematiken arbetar vi bland annat med miniräknaren. Eleverna har arbetat i par med olika exempel som presenterats på whiteboarden och muntligt. Vi tränar på vilket räknesätt vi ska välja (addition eller subtraktion), vilka ledtrådar är viktiga och kan vi räkna i huvudet först och sen på miniräknaren.

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder”. (Lgr11, Skolverket 2011, sid 63).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rastkompisar

Idag hade eleverna rastkompisar på förmiddagen och efter lunch. Vi pratade efteråt vad som gick bra, sämre och varför. Eleverna fick ibland kompromissa när viljorna var många. Det fungerade ändå mycket väl och det märks att de tar allt större ansvar i sina grupper på många olika sätt. Vilken härlig skara positiva barn!

Skolans värdegrund och uppdrag:

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Lgr11, Skolverket 2011, sid 9).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brev mellan Varberg och Vimmerby.

Nu är barnens brev färdigskrivna och ivägskickade till brevkompisarna i Vimmerby.  Vilken bra interaktion att skriva till en mottagare, ställa frågor och träna på stor bokstav och punkt. Nu väntar vi bara på svar. Spännande!

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Vecka 42

Läxor:

 • Läsläxa i ”Mer om Ola…” till torsdag.
 • Träna gärna på klockan, analog eller digital på NOMP, elevspel.se eller kunskapsstjärnan.

Händer i veckan:

 • Tisdag – körsång med Johan
 • Torsdag – idrott

Matematik:

 • Miniräknaren, se mål från förra veckan.

Svenska:

 • Resan till skatten
 • Läsgrupper

SO:

 • Trafik

Engelska:

 • Traffic, (left, right, stop, get ready, go)

Händer längre fram:

 • Skolbio onsdag 25/10
 • Höstkonsert på kvällen 26/10, mer information kommer senare.

Bildresultat för bilder höstlöv

Fortsatt trevlig söndag önskar Hanna & Marie.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 41

Läxor:

 • Läsläxa till torsdag, sidorna 15 – 21 i Mer om Ola.

Händer i veckan:

 • Tisdag – körsång med Johan
 • Tisdag  – tjej- och killsnack med vår kurator Pernilla. (Förbyggande och hälsofrämjande.)
 • Torsdag – idrott A och B, ta med idrottskläder och handduk.

Svenska:

 • Arbete i ”Resan till skatten”
 • Läsgrupper

Engelska:

 • Animals, veckodagar, repetition.

Matematik:

 • Rimlighetsberäkning
 • Miniräknare.
 • Mål: Eleverna ska kunna hantera miniräknaren + och –
 • välja lämplig metod vid lösningar, huvudräkning eller miniräknare.
 • veta att knappen = på miniräknaren är en svars- och funktionsknapp.

Händer längre fram:

 • Onsdag 25/10 – Skolbio
 • Torsdag 26/10 – Höstkonsert på kvällen, mer information kommer senare.

Nedan: Eleverna har gjort rimlighetsbedömningar, arbetat två och två och uppskattat vad de tror om olika saker. Hur hög är dörren? Hur många glasspinnar är det här? Hur många klossar är det? Hur många personer får plats sittandes på ett bord? Hur långt är snöret? Sen provade vi tillsammans.

  

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Lgr11. Skolverket 2011, sid 63).
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar